Tworzywa antystatyczne są bardzo szeroko stosowane w przemyśle gazowym, hutnictwie, górnictwie oraz wszędzie tam, gdzie istnieje duże ryzyko wybuchu, czyli tzw. strefach zagrożonych wybuchem. Obecnie na rynku dostępne są tylko dwa tworzywa, których odpowiednia modyfikacja zapewnia antystatyczność. Są to poliacetal antystatyczny oraz polietylen antystatyczny.

Tworzywa konstrukcyjne na bazie polimerów, tj. standardowe poliamidy, poliacetale, teflony, polietyleny, itp. są najczęściej stałymi dielektrykami, w związku z czym, cechują się minimalnym przewodzeniem elektrycznym oraz stosunkowo wysokim oporem powierzchniowym. W związku z tym, na powierzchni tworzyw polimerowych gromadzone są ładunki elektrostatyczne zarówno dodatnie, jak i ujemne.

 

POLIETYLEN ANTYSTATYCZNY - oferta

POLIACETAL ANTYSTATYCZNY - oferta

 

Najpoważniejszymi efektami gromadzących się na ściankach tworzyw ładunków elektrostatycznych są:

  • osiadające cząsteczki kurzu, brudu, pyłów, itp.,
  • powstające w wyniku tarcia iskry.

W pierwszym przypadku tworzywa antystatyczne będą idealną alternatywą dla tworzyw standardowych, używanych w przemyśle farmaceutycznym, przemyśle spożywczym oraz każdym innym, wymagającym wyjątkowej czystości oraz higieny. Warto wspomnieć, że polietylen antystatyczny posiada atest FDA, który dopuszcza go do kontaktu w żywnością. Idealna czystość tworzyw sztucznych wymagana jest również w wielu maszynach wysokiej precyzji. Jako przykład możemy podać płytki z poliacetalu antystatycznego wykorzystywane w celownikach ręcznych nowoczesnych moździerzy oraz nowoczesnych transporterów opancerzonych. W tych dwóch przypadkach, nie może być mowy o choćby najmniejszym osadzaniu się kurzu na płytkach, ponieważ mogłoby to spowodować niezgodności.

W drugim przypadku tworzywa antystatyczne pełnią równie ważną, jeżeli nawet nie ważniejszą rolę. W strefach zagrożonych wybuchem istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo wybuchu. Są to, np. gazownie, rozlewnie gazu (zagrożenie wybuchu gazu), rafinerie oraz zakłady chemiczne (ryzyko wybuchu oparów chemiczny), czy też kopalnie (ryzyko wybuchu metanu). W w.w aplikacjach zastosowanie standardowego (błędnego) tworzywa, może być więc nawet zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego. Nagromadzone na ściance tworzywa ładunki elektrostatyczne mogą bowiem wytworzyć iskrę, która w kontakcie z łatwopalnym gazem lub oparami spowoduje zapłon i w efekcie wybuch.

tworzywa antystatyczne

Tworzywa antystatyczne dostępne w naszej ofercie:

  • Polietylen antystatyczny (PE 1000 AST) - jest to odpowiednio modyfikowana wersja standardowego polietylenu PE 1000. PE antystatyczny w odróżnieniu od standardowego, występuje w kolorze czarnym. Oferowany przez naszą firmę polietylen antystatyczny spełnia normy FDA (może być stosowany do kontaktu z żywnością), oraz wymogi ATEX.
  • Polietylen PE 1000 + regenerat antystatyczny - jest to tworzywo PE 1000 domieszkowane regeneratem antystatycznym, tj. dodatkiem antystatycznym o nieco gorszych parametrach dielektrycznych. To tworzywo jest bardzo chętnie wybierane, ze względu na dobrą relację ceny do jakości (bardzo atrakcyjna cena).
  • Poliacetal antystatyczny (POM C AST) - jest to standardowy i bardzo popularny poliacetal w wersji antystatycznej. Tworzywo to nie potrzebuje żadnych dodatkowych zabiegów, mających na celu poprawienie antystatyczności. Energia statyczna jest rozproszona na całej powierzchni materiału. POM AST jest całkowicie pozbawiony węgla, dzięki czemu jest szeroko stosowany w branżach, w których kluczowe jest zachowanie bardzo wysokiej czystości. POM antystatyczny posiada również solidne właściwości mechaniczne - jest odporny na uderzenia, posiada bardzo niską absorpcję wody, oraz dobre właściwości ślizgowe.
 

Więcej informacji o tworzywach antystatyczny pod numerem - 509 491 716

tworzywa antystatyczne