Poliamid PA 6 MoS2 - wałek / pręt

Wałki poliamidowe są bardzo popularnym i szeroko stosowanym tworzywem konstrukcyjnym. Doskonale poddają się obróbce mechanicznej i cechuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi. Wałki z poliamidu PA 6 są często wykorzystywane do produkcji części maszyn i urządzeń. Dodatek środka smarnego MoS2 (dwusiarczku molibdenu) powoduje polepszenie właściwości ślizgowych materiału oraz zmianę barwy na czarną. W stosunku do bazowego poliamidu PA 6 (białego), zwiększa się tu odporność na ścieranie, podnosi sztywność i stabilność wymiarowa tworzywa.

Poliamid PA6 wałek/pręt - właściwości:
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • wysoka odporność na ścieranie
 • wysoka sztywność oraz twardość
 • dobra skrawalność
 • wysoka zdolność do tłumienia drgań
 • wysoka wytrzymałość zmęczeniowa
 • temperatura pracy długotrwałej wynosi 100°C
 • temperatura pracy krótkotrwałej wynosi 170ºC
 • odporność na substancje ropopochodne i oleje
Wałki poliamidowe - zastosowanie:
 • rolki transporterów
 • koła prowadzące
 • rolki napinaczy
 • koła pasowe i łańcuchowe
 • koła napędowe i bierne
 • tuleje dystansowe
 • elementy uszczelnień mechanicznych

poliamid czarny, poliamid wałek

Poliamid wałek niemodyfikowany – w naszej ofercie również wałek poliamidowy niedomieszkowany. Również poliamid wałek to materiał doskonały do dalszej obróbki. Z powodzeniem można go wiercić, frezować, gwintować. Z obróbką wałków z poliamidu doskonale radzą sobie również nasi klienci.